Thông dâm cùng với anh khách hàng tiềm năng

Làm trong cái ngành nghề bán hàng này em cần quá là nhiều kĩ năng để mà chiều khách hàng. Bởi vì họ luôn là những con người tiềm năng để mà đến cho em thu nhập. Cái dự án lần này nếu mà thành công thì em sẽ được chia cho một phần lợi nhuận khá là cao. Nó có thể giúp em đổi đời luôn chứ đâu có phải vừa. Nhất định là em phải làm đủ mọi cách để mà có thể có chữ kí của anh ta cho mình. Nghe tin là ông ta thích làm tình và có thú vui với đàn bà thế nên là em đã dùng thân mình để đánh đổi. Em và cậu ta đã cùng với nhau làm tình ngay trên bàn làm việc. Và dĩ nhiên là chữ ký sẽ dành cho em dễ dàng rồi.