Ở nhà cùng mẹ kế khi mà bố vắng nhà

Cả ngày hôm nay thì nó ở nhà cùng với mẹ kế của mình. Mặc dù là đã quá là quen với cái hình ảnh này của bà rồi mà sao nay nó khó chịu thế. Mọi khi thì những bộ đồ gợi cảm của bà ta làm nó cảm  thấy bình thường. Vậy mà không hiểu sao mà hôm  nay cặc nó lại bấn đến như thế cơ chứ. Trong nhà mà cứ nhìn bà ta đi lại làm quả ngực mẩy nẩy tâng tâng nó càng ức chế. Có lẽ nó phải làm một điều gì đó mà thôi. Đúng như những gì mà cậu nghĩ thì cậu đã thèm tình lắm rồi. Không biết làm gì hơn trong lúc này ngoài cái việc gạ mẹ kế làm tình nó đã được bà đồng ý. Cả hai đã cùng với nhau làm tình  cực sung.