Làm tình cùng ân nhân ngày xưa đã cứu mình

683 views
|
Share

Làm tình cùng ân nhân ngày xưa đã cứu mình. Ngày xưa tôi chỉ  là một tên ăn xin hèn mọi cuộc sống khổ vô cùng đâu đâu cũng là nhà ngày ở chỗ này lúc ở chỗ kia cuộc sống bữa đói bữa no nhưng một ngày nọ lúc đấy tôi ba ngày chưa có gì vào bụng thì có một cô gái đến đông viên tôi cho tiền, cho đồ ăn lúc ấy chính cô là người cứu sống cuộc đời đau khổ này, cho đến tận bây giờ khi tôi đã thành công nhưng chưa lúc nào tôi dừng tìm kiếm cô ấy cả . Nhưng định mệnh đã cho chúng tôi gặp lại nhau và câu chuyện sau đó sẽ như nào đây.