Biết bạn học giả trai và cái kết

512 views
|
Share

Chúng tôi học với nhau từ hồi cấp ba đến nhà khi mà cả hai đều là sinh viên năm nhất nên chúng tôi phải ở trọ cùng nhau để giảm bớt chi phí không trên thành phố chi phí rất tốn kém. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thấy nó cởi trần bao giờ nên lần này khi mà hai đứa đã ở cùng nhau tôi sẽ lột hết đồ nó ra. Tối hôm nay tôi sẽ cho nó biết như nào là đàn ông, vẫn như kế hoạch cũ khi nó đang nghịch điện thoại tôi đã lao vào lột hết đồ nó ra nhưng khi cởi quần ra thì ôi không! Cái lồn hồng nhìn thật ngon hóa ra…